Pinjaman Peribadi Bank Rakyat

Bank Rakyat adalah sebuah bank Islam tempatan dengan 180 + Cawangan. Mereka menawarkan 5 Kad Kredit berbeza, dan 5 Pinjaman Peribadi.

Bank Rakyat adalah bank koperasi Islam yang ditubuhkan di Malaysia pada 28 September 1954. Ini adalah hasil penggabungan 11 buah bank kesatuan. Walau bagaimanapun, hanya beberapa cawangannya menjadi teras Syariah pada tahun 1993, sebelum menjadi bank koperasi Islam pada hari ini pada tahun 2003. Perubahan itu membolehkan bank mencatatkan keuntungan yang menggalakkan dari tahun ke tahun.

Produk dan kemudahannya termasuk perbankan pengguna, pembiayaan komersil, simpanan, dan pelaburan, serta produk perancangan kewangan. Ini membenarkan bank untuk mengendalikan permintaan pengguna moden. Mereka juga telah menerima pelbagai pengiktirafan sebagai pemain industri dan sebagai organisasi koperasi yang cemerlang di peringkat antarabangsa dan di Malaysia.

Bandingkan Pembiayaan Peribadi dari Bank Rakyat

Untuk pengiraan pinjaman peribadi

Loading...