Golongan Isi Rumah B40, M40 dan T20 di Malaysia Berdasarkan Pendapatan

CompareHero.my Team

CompareHero.my Team

Last updated 18 April, 2022

Klasifikasi pendapatan di Malaysia dibahagikan kepada tiga golongan, iaitu T20, M40, dan B40.

Maksudnya, pendapatan isi rumah bulanan penengah bagi kumpulan:

  • Terendah 40% atau bottom 40% (B40)
  • Kumpulan pertengahan 40% atau middle 40% (M40)
  • Kumpulan tertinggi 20% atau top 20% (T20).

Ini adalah hasil daripada kaji selidik Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah dan Kemudahan Asas (PPIR & KA) oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Kajian PPIR & KA dikendalikan 2 kali setiap lima tahun. Selama ini, tahap untuk setiap peringkat pendapatan kumpulan telah meningkat dan ini merupakan salah satu petunjuk pertumbuhan ekonomi di Malaysia.

Berkaitan: Bajet 2020: Ringkasan Pembentangan Belanjawan Secara Langsung pada 11 Oct 2019

Konsep dan istilah yang digunakan di sini diringkaskan sebagai:

  • ISI RUMAH: Seseorang atau sekumpulan orang (berkaitan atau tidak berkaitan) yang biasanya hidup bersama di tempat tinggal dan membuat peruntukan (perbelajaan) untuk keperluan makanan dan lain-lain keperluan bersama. Pada tahun 2019, saiz purata isi rumah Malaysia ialah 3.9 orang.
  • PENERIMA PENDAPATAN: Ahli isi rumah yang menerima pendapatan dalam tempoh masa rujukan kajian, serta dengan sekurang-kurangnya satu penerima pendapatan. Pada 2016 dan 2019, purata penerima pendapatan di Malaysia adalah 1.8 orang.
  • PENDAPATAN ISI RUMAH: Pendapatan keseluruhan yang diperoleh oleh ahli isi rumah, sama ada secara tunai atau jenis, dan boleh dirujuk sebagai pendapatan kasar. Pada tahun 2019, purata pendapatan bulanan di Malaysia ialah RM7,901.
  • PENDAPATAN PENENGAH ISI RUMAH: Adalah pendapatan pendapatan "pertengahan" dalam pelbagai pendapatan isi rumah, diatur dari rendah ke tinggi. Sebagai contoh, di Taman Bintang, terdapat lima pendapatan isi rumah iaitu RM5,000, RM10,000, RM15,000, RM20,000, dan RM25,000; Pendapatan isi rumah median ialah RM15,000. penengahan digunakan kerana ia mewakili kawasan yang lebih tepat daripada nombor purata.
  • PENDAPATAN PURATA ISI RUMAH : Adalah nombor pendapatan "purata" di mana semua pendapatan isi rumah ditambah dan dibahagikan dengan bilangan isi rumah.

Apa yang dimaksudkan dengan Kumpulan Pendapatan B40, M40 dan T20?

Menurut hasil penyelidikan Kaji Selidik Kemudahan Asas dan Pendapatan Isi Rumah 2019 dari JSM, kumpulan T20 mempunyai pendapatan isi rumah median yang sekurang-kurangya RM15,021, dan median untuk kumpulan M40 dan B40 telah meningkat sehingga RM7,093 dan RM3,166, masing-masing. Dalam laporan ini juga, dinyatakan bahawa median pendapatan isi rumah untuk kumpulan T20, M40 dan B40 menunjukkan kadar pertumbuhan tahunan kompaun (KPTK) lebih daripada 4.6%.

Pada tahun 2019, pendapatan purata di Malaysia adalah RM7,901 manakala pendapatan median pula sebanyak RM5,873, berdasarkan JSM.

Perlu diingat bahawa definisi kumpulan pendapatan ini tidaklah tetap. Isitilah B40, M40 dan T20 sebenarnya mewakili peratus populasi negara bagi 40% Terbawah, 40% Tengah dan 20% Teratas, masing-masing. Nilai ini mungkin naik atau turun dari tahun ke tahun, bergantung kepada penyata Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). Itulah sebabnya, mengapa pendapatan isi rumah median digunakan sebagai penentu.

Pendapatan median terbaru untuk T20, M40 dan B40

Pendapatan Median Isi Rumah
Golongan Pendapatan Median Pendapatan 2019 (RM) Median Pendapatan 2016 (RM)
T20 15,021 13,148
M40 7,093 6,275
B40 3,166 3,000

Pendapatan median isi rumah untuk T20, M40, dan B40 pada tahun 2019 dan 2016

Had Pendapatan Isi Rumah
Golongan Pendapatan Had Pendapatan 2019 (RM) Had Pendapatan 2016 (RM)
T20 > 10,959 > 9,619
M40 4,850 - 10,959 4,360 - 9,619
B40 < 4,850 < 4,360

Had pendapatan isi rumah untuk T20, M40, dan B40 pada tahun 2019 dan 2016

Walaupun tahan pendapatan setiap kumpulan telah meningkat sejak tiga tahun yang kebelakangan ini, kita tidak sepatutnya mengabaikan kos yang semakin meningkat disebabkan oleh inflasi and kadar pertumbuhan gaji yang perlahan. Secara tepat, jika kita memasuki inflasi dalam gambaran ini (3.5%, 2.1%, 2.09% dan 4.1% masing-masing pada 2014, 2015, 2016 dan separuh pertama tahun 2017) nilai ringgit mungkin telah pun menurun.

Menurut Laporan Kaji Selidik Pendapatan dan Gaji 2019 dari Jabatan Statistik, purata pendapatan bulanan pekerja, telah meningkat daripada RM3,045 pada tahun 2016 kepada RM3,495 untuk tahun 2019.

Walaubagaimanapun, pertumbuhan pendapatan yang optimistik ini hanya boleh dirujuk kepada mereka yang bekerja di Kuala Lumpur atau sekurang-kurangnya berhampiran, sementara negeri-negeri yang lain, masih menghadapi cabaran untuk mencapai tahap pendapatan yang sama.

Untuk menjelaskan situasi ini lebih baik, gambar rajah di bawah menunjukkan tahap pendapatan media bagi setiap negeri dan anda boleh melihat sekiranya anda dan keluarga anda berada di atas atau di bawah tahap median ini.

pendapatan-mengikut-negeri
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

Pendapatan Median Isi Rumah
Negeri Median Pendapatan 2019 (RM) Median Pendapatan 2016 (RM)
W.P. Kuala Lumpur 10,549 9,073
W.P. Putrajaya 9,983 8,275
Selangor 8,210 7,225
W.P. Labuan 6,726 5,928
Johor 6,427 5,652
Melaka 6,054 5,588
Pulau Pinang 6,169 5,409
Terengganu 5,545 4,694
Negeri Sembilan 5,055 4,579
Perlis 4,594 4,204
Sarawak 4,544 4,163
Sabah 4,235 4,110
Perak 4,273 4,006
Pahang 4,440 3,979
Kedah 5,522 3,811
Kelantan 3,563 3,079

Perbezaan pendapatan antara setiap negeri sangat agak ketara berdasarkan data diatas. Pendapatan T20 yang diperolehi di negeri Kelantan, Perlis dan Pahang, boleh dibandingkan gaji golongan M20 yang diperolehi di Kuala Lumpur.

Menurut laporan disediakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia mengenai Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK), tujuh negeri telah melepasi paras nasional sebanyak 4.3% untuk tahun 2019. Selangor mencapai peningkatan sebanyak 6.7% sementara Wilayah Persekutuan sebanyak 6%. Selain tiga negeri tersebut, Kelantan juga meningkat kepada 5.3%, Wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 5.2%, Negeri Sembilan 5.1%, Kedah 4.6% dan Perlis 4.6%.

Selain dari Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya; tahap median pendapatan di negeri yang lain menunujukkan median pendapatan isi rumah ini tidak melebihi tahap pendapatan median untuk kumpulan M40 di Malaysia. Ini bermakna masih terdapat jurang perbezaan yang perlu ditutupi bagi mempertingkatkan pendapat di kawasan bandar dan luar bandar juga.

Namun begitu, didapati kedua-dua buah negeri iaitu Terengganu dan Perak mencatatkan tahap pendapatan median yang memuaskan sejak tahun 2014, kemungkinan besar ini disebabkan oleh peningkatan dalam sektor pelancongan.

Untuk memberi gambaran yang jelas kepada anda, kami juga mengenalpasti 10 daerah yang teratas di negara Malaysia mencatatkan pendapatan median tertinggi pada 2019. Walau bagaimanapun, ini bukannya bermaksud anda mungkin mendapat keputusan yang sama sekiranya anda pindah ke kawasan-kawasan tersebut. Kemungkinan boleh, tetapi anda haruslah bekerja keras dan bijaksana memikirnya!

Daerah yang mencatatkan pendapatan isi rumah median yang tertinggi pada 2019

10 Daerah yang Mempunyai Median Pendapatan Tertinggi
Daerah Median Pendapatan 2019 (RM)
Petaling, Selangor 8,993
Sepang, Selangor 8,937
Gombak, Selangor 8,501
Hulu Langat, Selangor 8,361
Klang, Selangor 7,888
Kulai, Johor 7,536
Bintulu, Sarawak 7,380
Johor Bahru, Johor 7,342
Kuala Langat, Selangor 6,950
Timur Laut, Pulau Pinang 6,902

Setelah anda mengetahui mengenai pendapatan median di negeri dan daerah lain, anda dinasihatkan untuk mengetahui kedudukan posisi kewangan anda, sama ada ia adalah lebih baik atau leih buruk di bandingkan dengan rakyat Malaysia di sini. Membuat keputusan kewangan bukannya perkara yang senang, jadi jangan lupa untuk membaca blog kami untuk informasi terkini. Ini akan membuat kehidupan anda lebih baik!

Lihat juga: 6 Bantuan Kerajaan di Malaysia Yang Tidak Diketahui Ramai

 

The CompareHero.my team is comprised of many talented individuals, sharing their knowledge, experiences and research to help others make better financial decisions.

FINANCIAL TIP:

Use a personal loan to consolidate your outstanding debt at a lower interest rate!

Subscribe to our newsletter to stay up-to-date with exclusive money-saving tips & great deals