Kaji Selidik Perbelanjaan Raya 2019 (survei)


Selamat Hari Raya!

Kami ingin mengetahui perbelanjaan anda sempena Hari Raya ini.
Berkongsi dengan kami apa perbelanjaan anda termasuk dan juga adakah anda terlebih belanja dengan survei di bawah.

Tags: , ,