Bagaimana Pinjaman Peribadi Islamik Berfungsi?

CompareHero.my Team

CompareHero.my Team

Last updated 09 April, 2021

Ramai yang masih tidak faham bagaimana pinjaman peribadi dari perbankan Islam berbeza dengan bank konvensional. Artikel ini memudahkan semua itu dengan fakta yang diketahui untuk bantu anda memahami pinjaman peribadi Islamik dan luaskan pilihan kewangan anda!

Asas Perbankan Islam

Perbankan Islam merupakan perbankan yang mematuhi syariah iaitu undang-undang agama Islam seperti yang ditakrifkan dalam al-Quran, hadith dan sunnah. Perbezaan antara perbankan konvensional dan Islamik ialah tidak ada wang yang sebenarnya dipinjamkan kepada peminjam kerana perbankan Islam akan "membeli" barangan untuk pelanggan kemudian jualnya kepada mereka pada harga yang telah dipersetujui. Perbankan Islam ditadbir oleh undang-undang Islam dan peraturan industri kewangan, dan ia juga dikawal rapi sama seperti perbankan konvensional.

Bank-bank Islam mesti mematuhi beberapa prinsip dan tidak boleh mengenakan faedah. Antara prinsip perbankan Islam ialah seperti memastikan produk yang ditawarkan kepada pelanggan halal dan mematuhi syariah. Untuk demikian, terdapat ahli shariah yang terdiri daripada  mereka yang layak untuk memberi pendapat mengenai produk kewangan Islam. Namun, walaupun sistem perbankan Islam berbeza dengan sistem perbankan konvensional, terdapat beberapa persamaan di antara keduanya. Sebagai contoh, bank Islam menawarkan produk dan perkhidmatan yang serupa dengan yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Walau bagaimanapun, bank Islam menjalankan aktiviti mengikut prinsip syariah Islam yang melarang semua perkara seperti yang tertera  dibawah: ·

 • Perniagaan haram (alkohol, perjudian dan lain-lain)·
 • Riba (amalan pemberian pinjaman pada kadar faedah yang tinggi)
 • Gharar (jualan spekulatif atau berbahaya di mana nilai tidak pasti)
 • Zulm (aktiviti dan amalan yang mengeksploitasi, penindasan atau kejam)

coins-banking

Operasi bank Islam di Malaysia juga perlu dijalankan mengikut prosedur tertentu yang ditentukan oleh majlis penasihat Syariah Bank Negara (SAC). Majlis penasihat terseubt adalah pihak berkuasa syariah tertinggi kewangan Islam di Malaysia. Sebahagian daripada tanggungjawab SAC termasuk memeriksa dan mengesahkan kesahihan undang-undang syariah dalam produk kewangan Islam.

Dalam prinsip Islam, wang tidak mempunyai nilai intrinsik dan masa pula tidak menghasilkan apa-apa pulangan.Ini bermakna wang tidak boleh menjadi lebih berharga semata-mata dengan berlalunya masa.  Oleh itu, meminta pampasan seletelah memberi pinjaman wang dalam bentuk mengenakan faedah  dilarang dan tidak dibenarkan dalam perbankan Islam.

Walau bagaimanapun, nilai wang boleh ditingkatkan jika dilaburkan yang contohnya akan meningkatkan saiz, kejayaan dan keuntungan .Oleh itu bank-bank Islam mengenakan kadar keuntungan (profit rate) dan bukannya kadar faedah (interest rate) bagi produk kewangan mereka.

Lihat juga: Ketahui Bagaimana Kad Kredit Islamik Berfungsi

Bagaimana pinjaman peribadi Islamik berfungsi?

Pinjaman peribadi dari bank Islam di Malaysia adalah berdasarkan penggunaan konsep Bai 'Al-'Inah. Ia adalah konsep yang digunakan secara meluas oleh institusi kewangan Islam untuk 'pembiayaan peribadi' yang merupakan istilah yang biasa digunakan dalam perbankan Islam. Bai 'Al-'Inah adalah konsep yang melibatkan penjualan dan pembelian kembali transaksi oleh penjual (bank) berdasarkan pembayaran tertunda. Penjual akan menjual kepada pembeli (pelanggan) secara tunai.

Penjual kemudiannya akan membeli semula atas dasar pembayaran tertunda di mana harga lebih tinggi daripada harga tunai. Dalam pembiayaan peribadi, aset yang terlibat dalam konsep Bai'Al-'Inah untuk membeli dan menjual akan menjadi wang tunai. Jadi, tidak seperti pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh bank konvensional, bank Islam akan menawarkan pembiayaan peribadi dengan kadar keuntungan yang akan ditentukan dalam kontrak pembiayaan peribadi.

Senarai bank Islam di Malaysia adalah:

 • Affin Islamic Bank Berhad
 • Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad
 • Alliance Islamic Bank Berhad
 • AmBank Islamic Berhad
 • Asian Finance Bank Berhad
 • Bank Islam Malaysia Berhad
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad
 • CIMB Islamic Bank Berhad
 • HSBC Amanah Malaysia Berhad
 • Hong Leong Islamic Bank Berhad
 • Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
 • Maybank Islamic Berhad
 • OCBC Al-Amin Bank Berhad
 • Public Islamic Bank Berhad
 • RHB Islamic Bank Berhad
 • Standard Chartered Saadiq Berhad

Selain dari konsep Bai'Al-'Inah sesetengah bank Islam menggunakan prinsip Murabahah Syariah melalui Tawarruq untuk pembiayaan peribadi. Murabahah adalah jenis jualan di mana komoditi itu dijual dengan harga tunai atau tertunda. Tawarruq pula merujuk kepada pembelian aset dengan harga tertunda dan kemudian menjualnya kepada pihak ketiga untuk mendapatkan wang tunai.

pl_blog_banner_final

Kebanyakan pinjaman peribadi Islam juga mempunyai liputan Takaful (insurans) tetapi ia tidak wajib.  Jadi anda boleh memilih untuk mengambil pinjaman peribadi dengan atau tanpa Takaful. Walau bagaimanapun, kadar keuntungan akan bergantung kepada sama ada anda memutuskan untuk mengambil pembiayaan peribadi dengan liputan Takaful.

Kadar ini lebih rendah jika anda mengambil Takaful, kerana ia mengurangkan risiko untuk bank dan kerana bank juga boleh membuat wang daripada menjual anda perlindungan. Antara kelebihan  pembiayaan peribadi Islamik ialah jika ada  bayaran lewat, caj yang dikenakan lebih rendah daripada pinjaman konvensional kerana kadar faedah kompaun (compounding interest) dilarang.

Pinjaman Peribadi Islamik Alliance Bank

 

Alliance_bank

 • Jumlah minima RM5,000
 • Jumlah maksimum RM150,000
 • Ansuran bulanan tetap
 • Kadar keuntungan serendah 3.33% setahun

KLIK UNTUK MOHON

Perbankan Islam semakin mendapat pengiktirafan di seluruh dunia dengan pelanggan Islam dan bukan Islam. Oleh itu, jika prinsip-prinsip perbankan Islam merayu kepada anda terdapat produk-produk kewangan lain yang harus anda periksa daripada pembiayaan peribadi. Untuk lebih banyak pilihan pinjaman peribadi berlandaskan shariah dan kad kredit Islam, cuba alat perbandingan kami.

Baca juga: The Best Islamic Personal Loans in Malaysia

The CompareHero.my team is comprised of many talented individuals, sharing their knowledge, experiences and research to help others make better financial decisions.

FINANCIAL TIP:

Use a personal loan to consolidate your outstanding debt at a lower interest rate!

Subscribe to our newsletter to stay up-to-date with exclusive money-saving tips & great deals