Berdasarkan kaji selidik Pendapatan Isi Rumah dan Kemudahan Asas (HIS/BA) Jabatan Perangkaan (DOSM) tahun 2019 yang dijalankan sebanyak dua kali setiap lima tahun, pendapatan rakyat Malaysia boleh diklasifikasikan kepada 3 kumpulan iaitu T20, B40 dan M40. Kumpulan ini boleh berubah bergantung kepada pendapatan individu ataupun isi rumah. Ini juga merupakan satu indikasi pertumbahan ekonomi di Malaysia.Berkaitan: Bajet 2020: Ringkasan Pembentangan Belanjawan Secara Langsung pada 11 Oct 2019

Konsep dan istilah yang digunakan di sini diringkaskan sebagai:

  • ISI RUMAH: Seseorang atau sekumpulan orang (berkaitan atau tidak berkaitan) yang biasanya hidup bersama di tempat tinggal dan membuat peruntukan (perbelajaan) untuk keperluan makanan dan lain-lain keperluan bersama. Pada tahun 2019, saiz purata isi rumah Malaysia ialah 3.9 orang.
  • PENERIMA PENDAPATAN: Ahli isi rumah yang menerima pendapatan dalam tempoh masa rujukan kajian, serta dengan sekurang-kurangnya satu penerima pendapatan. Pada 2016 dan 2019, purata penerima pendapatan di Malaysia adalah 1.8 orang.
  • PENDAPATAN ISI RUMAH: Pendapatan keseluruhan yang diperoleh oleh ahli isi rumah, sama ada secara tunai atau jenis, dan boleh dirujuk sebagai pendapatan kasar. Pada tahun 2019, purata pendapatan bulanan di Malaysia ialah RM7,901.
  • PENDAPATAN ISI RUMAH PENENGAH: Adalah pendapatan “pertengahan” dalam pelbagai pendapatan isi rumah, diatur dari rendah ke tinggi. Sebagai contoh, di Taman Bintang, terdapat lima pendapatan isi rumah iaitu RM5,000, RM10,000, RM15,000, RM20,000, dan RM25,000; Pendapatan isi rumah median ialah RM15,000. penengahan digunakan kerana ia lebih tepat daripada nombor purata.
  • PENDAPATAN PURATA ISI RUMAH : Adalah nombor pendapatan “purata” di mana semua pendapatan isi rumah ditambah dan dibahagikan dengan bilangan isi rumah.

Apa yang dimaksudkan dengan Kumpulan Pendapatan B40, M40 dan T20?

B40, M40 dan T20 merupakan kelas pendapatan isi rumah di Malaysia.Apa maksud B40?
  • B40 atau bottom 40% merupakan kumpulan berpendapatan rendah. Pendapatan untuk isi rumah kelas ini ialah sebanyak RM4,850.
Apa maksud M40?
  • M40 atau middle 40% merupakan kumpulan berpendapatan sederhana dan isi rumah kelas ini ialah sebanyak RM4,851 sehingga RM10,970.
Apa Maksud T20?
  • T20 atau top 20% merupakan kumpulan berpendapatan tertinggi dan pendapatan untuk isi rumah kelas ini ialah melebihi RM10,971 sebulan.
Perlu diingat bahawa definisi kumpulan pendapatan ini tidaklah tetap. Isitilah B40, M40 dan T20 sebenarnya mewakili peratus populasi negara bagi 40% Terbawah, 40% Tengah dan 20% Teratas, masing-masing. Nilai ini mungkin naik atau turun dari tahun ke tahun, bergantung kepada penyata Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). Itulah sebabnya, mengapa pendapatan isi rumah median digunakan sebagai penentu. Berikut merupakan contoh perbezaan pendapatan median isi rumah untuk T20, M40, dan B40 pada tahun 2019 dan 2016:

Pendapatan median terkini untuk T20, M40 dan B40

Pendapatan Median Isi Rumah
Golongan Pendapatan Median Pendapatan 2019 (RM) Median Pendapatan 2016 (RM)
T2015,02113,148
M407,0936,275
B403,1663,000
Berikut pula ialah had pendapatan isi rumah untuk T20, M40, dan B40 pada tahun 2019 dan 2016:
Had Pendapatan Isi Rumah
Golongan Pendapatan Had Pendapatan 2019 (RM) Had Pendapatan 2016 (RM)
T20> 10,959> 9,619
M404,850 – 10,9594,360 – 9,619
B40< 4,850< 4,360
Walaupun pendapatan setiap kumpulan telah meningkat sejak tiga tahun kebelakangan ini, namun faktor yang perlu dipertimbangkan juga ialah  kos sara hidup yang semakin meningkat disebabkan oleh inflasi and kadar pertumbuhan gaji yang perlahan. Secara tepat, jika kita mengambil kira inflasi (3.5%, 2.1%, 2.09% dan 4.1% masing-masing pada 2014, 2015, 2016 dan separuh pertama tahun 2017) nilai ringgit mungkin telah pun menurun.Menurut Laporan Kaji Selidik Pendapatan dan Gaji 2019 dari Jabatan Statistik, purata pendapatan bulanan pekerja, telah meningkat daripada RM3,045 pada tahun 2016 kepada RM3,495 untuk tahun 2019.Walaubagaimanapun, pertumbuhan pendapatan yang optimistik ini hanya boleh dirujuk kepada mereka yang bekerja di Kuala Lumpur atau sekurang-kurangnya berhampiran, sementara negeri-negeri yang lain, masih menghadapi cabaran untuk mencapai tahap pendapatan yang sama.Untuk menjelaskan situasi ini lebih baik, gambar rajah di bawah menunjukkan tahap pendapatan media bagi setiap negeri dan anda boleh melihat sekiranya anda dan keluarga anda berada di atas atau di bawah tahap median ini.

klasifikasi-pendapatan-di-malaysia-t20-m40-dan-b40 Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

Pendapatan Median Isi Rumah
Negeri Median Pendapatan 2019 (RM) Median Pendapatan 2016 (RM)
W.P. Kuala Lumpur10,5499,073
W.P. Putrajaya9,9838,275
Selangor8,2107,225
W.P. Labuan6,7265,928
Johor6,4275,652
Melaka6,0545,588
Pulau Pinang6,1695,409
Terengganu5,5454,694
Negeri Sembilan5,0554,579
Perlis4,5944,204
Sarawak4,5444,163
Sabah4,2354,110
Perak4,2734,006
Pahang4,4403,979
Kedah5,5223,811
Kelantan3,5633,079
Perbezaan pendapatan antara setiap negeri sangat agak ketara berdasarkan data diatas. Pendapatan T20 yang diperolehi di negeri Kelantan, Perlis dan Pahang, boleh dibandingkan gaji golongan M20 yang diperolehi di Kuala Lumpur.Menurut laporan yang disediakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia mengenai Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK), tujuh negeri telah melepasi paras nasional sebanyak 4.3% untuk tahun 2019. Selangor mencapai peningkatan sebanyak 6.7% sementara Wilayah Persekutuan sebanyak 6%. Selain tiga negeri tersebut, Kelantan juga meningkat kepada 5.3%, Wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 5.2%, Negeri Sembilan 5.1%, Kedah 4.6% dan Perlis 4.6%.Selain dari Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya; tahap median pendapatan di negeri yang lain menunujukkan median pendapatan isi rumah ini tidak melebihi tahap pendapatan median untuk kumpulan M40 di Malaysia. Ini bermakna masih terdapat jurang perbezaan yang perlu ditutupi bagi mempertingkatkan pendapat di kawasan bandar dan luar bandar juga.Namun begitu, didapati kedua-dua buah negeri iaitu Terengganu dan Perak mencatatkan tahap pendapatan median yang memuaskan sejak tahun 2014, kemungkinan besar ini disebabkan oleh peningkatan dalam sektor pelancongan.Untuk memberi gambaran yang jelas kepada anda, kami juga mengenalpasti 10 daerah yang teratas di negara Malaysia mencatatkan pendapatan median tertinggi pada 2019. Walau bagaimanapun, ini bukannya bermaksud anda mungkin mendapat keputusan yang sama sekiranya anda pindah ke kawasan-kawasan tersebut.Daerah yang mencatatkan pendapatan isi rumah median yang tertinggi pada 2019
10 Daerah yang Mempunyai Median Pendapatan Tertinggi
Daerah Median Pendapatan 2019 (RM)
Petaling, Selangor8,993
Sepang, Selangor8,937
Gombak, Selangor8,501
Hulu Langat, Selangor8,361
Klang, Selangor7,888
Kulai, Johor7,536
Bintulu, Sarawak7,380
Johor Bahru, Johor7,342
Kuala Langat, Selangor6,950
Timur Laut, Pulau Pinang6,902
Setelah anda mengetahui mengenai pendapatan median di negeri dan daerah lain, anda dinasihatkan untuk mengetahui kedudukan posisi kewangan anda, sama ada ia adalah lebih baik atau leih buruk di bandingkan dengan rakyat Malaysia di sini. Membuat keputusan kewangan bukannya perkara yang senang, jadi jangan lupa untuk membaca blog kami untuk informasi terkini.Lihat juga: 6 Bantuan Kerajaan di Malaysia Yang Tidak Diketahui Rama